8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

admin

TIẾP XÚC admin

3.400.000.000VNĐ

Nhà

admin

1 tuần trước

3.400.000.000VNĐ

1 tuần trước

10.000.000.000VNĐ
10.000.000.000VNĐ

M2: 96

Nhà

2 tuần trước

3.300.000.000VNĐ
3.300.000.000VNĐ

m2: 34

Nhà

2 tuần trước

3.100.000.000VNĐ
3.100.000.000VNĐ

m2: 65

Nhà

3 tuần trước

5.900.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3M2: 59

Nhà

admin

3 tuần trước

5.900.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3M2: 59

Nhà

3 tuần trước

5.950.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3M2: 61

Nhà

admin

4 tuần trước

5.950.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3M2: 61

Nhà

4 tuần trước

20.000.000.000VNĐ
20.000.000.000VNĐ

M2: 83

mặt tiền

4 tuần trước

4.500.000.000VNĐ

M2: 59

Nhà

admin

1 tháng trước

4.500.000.000VNĐ

M2: 59

Nhà

1 tháng trước

1.100.000.000VNĐ

M2: 62

Đất, Đất trồng cây lâu năm

admin

1 tháng trước

1.100.000.000VNĐ

M2: 62

Đất, Đất trồng cây lâu năm

1 tháng trước

4.400.000.000VNĐ

m2: 60

Đất

admin

1 tháng trước

4.400.000.000VNĐ

m2: 60

Đất

1 tháng trước

4.600.000.000VNĐ

m2: 89

nhà trọ

admin

1 tháng trước

4.600.000.000VNĐ

m2: 89

nhà trọ

1 tháng trước

4.800.000.000VNĐ

M2: 74

Nhà

admin

1 tháng trước

4.800.000.000VNĐ

M2: 74

Nhà

1 tháng trước

2.900.000.000VNĐ

M2: 68

Chung cư

admin

1 tháng trước

2.900.000.000VNĐ

M2: 68

Chung cư

1 tháng trước

4.300.000.000VNĐ

Nhà

admin

1 tháng trước

4.300.000.000VNĐ

1 tháng trước

5.500.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 4m2: 1.67

Đất

admin

1 tháng trước

5.500.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 4m2: 1.67

Đất

1 tháng trước

5.900.000.000VNĐ

M2: 1800

Nhà

admin

2 tháng trước

5.900.000.000VNĐ

M2: 1800

Nhà

2 tháng trước

3.800.000.000VNĐ
3.800.000.000VNĐ

M2: 65

Nhà

2 tháng trước

7.500.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3m2: 80

Nhà

admin

2 tháng trước

7.500.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3m2: 80

Nhà

2 tháng trước

5.850.000.000VNĐ
5.850.000.000VNĐ

m2: 146

nhà trọ

2 tháng trước

700.000.000VNĐ

m2: 1000

Đất

admin

2 tháng trước

700.000.000VNĐ

m2: 1000

Đất

2 tháng trước

4.590.000.000VNĐ

m2: 89

Đất

admin

2 tháng trước

4.590.000.000VNĐ

m2: 89

Đất

2 tháng trước

30.000.000.000VNĐ
30.000.000.000VNĐ

m2: 95

karaoke

2 tháng trước

5.900.000.000VNĐ

2 tháng trước

2.700.000.000VNĐ

m2: 33

Nhà

admin

2 tháng trước

2.700.000.000VNĐ

m2: 33

Nhà

2 tháng trước

4.200.000.000VNĐ
4.200.000.000VNĐ

m2: 58

Nhà

3 tháng trước

3 tháng trước

m2: 83

mặt tiền

admin

3 tháng trước

m2: 83

mặt tiền

3 tháng trước

4.700.000.000VNĐ
4.700.000.000VNĐ

m2: 68

Đất

3 tháng trước

3 tháng trước

2.650.000.000VNĐ
2.650.000.000VNĐ

m2: 13000

Đất

3 tháng trước

6.000.000.000VNĐ

Nhà, nhà trọ

admin

3 tháng trước

6.000.000.000VNĐ

Nhà, nhà trọ

3 tháng trước

3.000.000.000VNĐ
3.000.000.000VNĐ

3 tháng trước

3.000.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 33

Nhà

admin

3 tháng trước

3.000.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 33

Nhà

3 tháng trước

2.650.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 24

Nhà

admin

3 tháng trước

2.650.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m2: 24

Nhà

3 tháng trước

3.850.000.000VNĐ

m2: 39

nhà trọ

admin

4 tháng trước

3.850.000.000VNĐ

m2: 39

nhà trọ

4 tháng trước

1.700.000.000VNĐ

m2: 11000

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

admin

4 tháng trước

1.700.000.000VNĐ

m2: 11000

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

4 tháng trước

2.800.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 86

Chung cư

admin

4 tháng trước

2.800.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m2: 86

Chung cư

4 tháng trước

5.900.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2m2: 59

Nhà

admin

4 tháng trước

5.900.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 2m2: 59

Nhà

4 tháng trước