8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

bán

Thông tin mô tả

Biconsi N18. Giá bèo béo bèo
Giá 1640ty cho 76.4m

Địa chỉ

  • Quốc gia: Việt Nam