8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

Cần bán7.900.000.000VNĐ
Cần bán7.900.000.000VNĐ

Biệt thự

2 năm trước

11.500.000.000VNĐ

m2: 136

Biệt thự

Huệ

3 năm trước

11.500.000.000VNĐ

m2: 136

Biệt thự

3 năm trước

27.000.000.000VNĐ

m2: 436.4

Biệt thự

Huệ

3 năm trước

27.000.000.000VNĐ

m2: 436.4

Biệt thự

3 năm trước