8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

7.000.000VNĐ19.160.000.000VNĐ
Bán đất mặt tiền quốc lộ 1K

m2: 2737

Đất

Huệ

3 năm trước

7.000.000VNĐ19.160.000.000VNĐ

m2: 2737

Đất

3 năm trước

29.000.000VNĐ/m2
Bán đất mặt tiền quốc lộ 1K

m2: 32000

Đất

Huệ

3 năm trước

29.000.000VNĐ/m2

m2: 32000

Đất

3 năm trước

48.000.000VNĐ
Bán đất mặt tiền quốc lộ 1K

m2: 158

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

Huệ

3 năm trước

48.000.000VNĐ

m2: 158

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

3 năm trước

700.000.000VNĐ

m2: 1000

Đất

admin

2 tháng trước

700.000.000VNĐ

m2: 1000

Đất

2 tháng trước

960.000.000VNĐ

m²: 81.5

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

Huệ

3 năm trước

960.000.000VNĐ

m²: 81.5

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

3 năm trước

1.100.000.000VNĐ

M2: 62

Đất, Đất trồng cây lâu năm

admin

1 tháng trước

1.100.000.000VNĐ

M2: 62

Đất, Đất trồng cây lâu năm

1 tháng trước

1.300.000.000VNĐ
Bán đất mặt tiền quốc lộ 1K

m2: 269

Đất trồng cây lâu năm

Huệ

3 năm trước

1.300.000.000VNĐ

m2: 269

Đất trồng cây lâu năm

3 năm trước

1.300.000.000VNĐ
Bán đất mặt tiền quốc lộ 1K
1.300.000.000VNĐ

m2: 56.6

Đất thổ cư

3 năm trước

1.380.000.000VNĐ
logo

m2: 58.9

Đất thổ cư, Nhà

Huệ

3 năm trước

1.380.000.000VNĐ

m2: 58.9

Đất thổ cư, Nhà

3 năm trước