8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

30.000.000.000VNĐ
30.000.000.000VNĐ

m2: 95

karaoke

2 tháng trước