8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

20.000.000.000VNĐ
20.000.000.000VNĐ

M2: 83

mặt tiền

4 tuần trước