8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

3.250.000.000VNĐ

m²: 50.1

nhà trọ

Huệ

3 năm trước

3.250.000.000VNĐ

m²: 50.1

nhà trọ

3 năm trước

3.850.000.000VNĐ

m2: 39

nhà trọ

admin

4 tháng trước

3.850.000.000VNĐ

m2: 39

nhà trọ

4 tháng trước

cần bán 4.300.000.000VNĐ
Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

Phòng ngủ: 05: 120

nhà trọ

Huệ

3 năm trước

cần bán 4.300.000.000VNĐ

Phòng ngủ: 05: 120

nhà trọ

3 năm trước

4.600.000.000VNĐ

m2: 89

nhà trọ

admin

1 tháng trước

4.600.000.000VNĐ

m2: 89

nhà trọ

1 tháng trước

5.500.000.000VNĐ

m²: 87.6

Nhà, nhà trọ

Huệ

3 năm trước

5.500.000.000VNĐ

m²: 87.6

Nhà, nhà trọ

3 năm trước

5.850.000.000VNĐ
5.850.000.000VNĐ

m2: 146

nhà trọ

2 tháng trước

6.000.000.000VNĐ

Nhà, nhà trọ

admin

3 tháng trước

6.000.000.000VNĐ

Nhà, nhà trọ

3 tháng trước