8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

2 tháng trước

36.000.000VNĐ/m2

Bán nhà quận 9 – Tăng Nhơn Phú B

Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

m2: 262

Nhà

Huệ

3 năm trước

36.000.000VNĐ/m2

m2: 262

Nhà

3 năm trước

55.000.000VNĐ/m2
55.000.000VNĐ/m2

m²: 156.9

Nhà

3 năm trước

1.380.000.000VNĐ
logo

m2: 58.9

Đất thổ cư, Nhà

Huệ

3 năm trước

1.380.000.000VNĐ

m2: 58.9

Đất thổ cư, Nhà

3 năm trước

1.600.000.000VNĐ/m2
1.600.000.000VNĐ/m2

3 năm trước

1.800.000.000VNĐ
Thủ tục thừa kế, chia di sản về đất đai
1.800.000.000VNĐ

m²: 30

Nhà

3 năm trước

1.800.000.000VNĐ
1.800.000.000VNĐ

m²: 44.5

Nhà

3 năm trước

1.950.000.000VNĐ
1.950.000.000VNĐ

: 47

Nhà

3 năm trước