8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

195.730.000.000VNĐ

m²: 2878.4

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

Huệ

3 năm trước

195.730.000.000VNĐ

m²: 2878.4

Đất, Đất thổ cư, Đất trồng cây lâu năm

3 năm trước

200.000.000.000VNĐ

Bán đất diện tích lớn quận 9 – Phường Trường Thạnh

Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

m2: 15300

Đất

Huệ

3 năm trước

200.000.000.000VNĐ

m2: 15300

Đất

3 năm trước

220.000.000.000VNĐ

m²: 1157

Đất, Đất thổ cư

Huệ

3 năm trước

220.000.000.000VNĐ

m²: 1157

Đất, Đất thổ cư

3 năm trước

270.000.000.000VNĐ
270.000.000.000VNĐ

m²: 25000

Đất

3 năm trước

1.150.000.000.000VNĐ

m²: 180258

Đất, Đất nền

Huệ

3 năm trước

1.150.000.000.000VNĐ

m²: 180258

Đất, Đất nền

3 năm trước