8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền […]

Thủ tục đăng ký cấp sổ hồng

Thủ tục đăng ký cấp sổ hồng

Thủ tục đăng ký cấp sổ hồng thực chất là đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phước Bình Kim là đơn vị chuyên hỗ trợ, tư vấn thủ tục pháp lý nhà đất: Hợp thức hóa nhà đất, […]