8h Sáng - 5h Chiều

Thứ 2 - Thứ 7

Số 2, Đường 6, Phước Bình

Quận 9, Tp. HCM

0938 204 579

kim.bdsphuocbinhkim@gmail.com

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp – Dịch vụ PHƯỚC BÌNH KIM

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp – Dịch vụ PHƯỚC BÌNH KIM

Hiện nay, nhà nước Việt Nam đang tạo điều kiện tốt nhất cho các tư nhân phát triển, hoạt động kinh doanh cũng vì thế mà ngày càng đi lên, nhộn nhịp và đa sắc màu cho thị trường Việt nam. Luật Doanh nghiệp hiện nay vừa là cơ hội để các nhà kinh dh, các […]